Systémová integrace

Díky renomovaným partnerům integrujeme systémy kvalitně a robustně.

Při technickém návrhu každého systému klademe velký důraz na kvalitu a spolehlivost použitých komponent. Ve svých projektech MDA Open Solutions ve všech oblastech své činnosti využívá moderní řídicí a informační technologie tak, aby výsledkem bylo plně funkční a zároveň pružné a otevřené řešení, které bude schopno uspokojovat potřeby zákazníka po dlouhou dobu. Proto MDA Open Solutions spolupracuje výhradně s renomovanými dodavateli. Za všechny jmenujme:

  • IBM
  • DELL
  • Oracle
  • Microsoft
  • Red Hat

Systémová integrace v oblasti ICT zahrnuje integraci jednotlivých komponent informačních technologií, podporujících jednotlivé procesy probíhající v organizaci a zaručuje, že navzájem spolupracují.

Systémová integrace využívá řadu postupů, nástrojů a metodik, které se vesměs kombinují do projektu systémové integrace, ve kterém se uplatňují tzv. „best practices“, zkušenosti konzultačních týmů získaných při realizaci dlouhé řady integračních projektů.