Virtualizace

Virtualizace systémů je klíčem k úsporám provozu infrastruktury.

Virtualizace představuje velice populární možnost optimalizovat celou infrastrukturu a díky vyššímu využití dostupných prostředků a oddělení virtuální a fyzické vrstvy nejen významně snižovat provozní i investiční náklady v ICT, ale zároveň dodávat ICT služby mnohem flexibilněji a s vyšší dostupností.

Virtualizace serverů Vám nabízí vyšší využití výkonu serverů i vyšší dostupnost. Umožňuje dosáhnout vysoké úspory nákladů a zároveň stabilnější a snáze řiditelný provoz. Změny a migrace ve virtuální infrastruktuře pak mohou probíhat výrazně pružněji, bezpečněji s minimálními nebo nulovými nároky na odstávky serverů. Provoz serverů je díky virtualizaci nezávislý na fyzickém zařízení.

Řešení Disaster Recovery a BCP Vám může pomoci v případě havárie a je možné bez jakéhokoliv výpadku na straně uživatelů zajistit kontinuální běh veškerých systémů a aplikací. Virtualizace umožňuje velice efektivně budovat DR řešení včetně desktopů.

Virtuální desktopy oproti klasickým PC představují levnější, bezpečnější a mnohem efektivněji spravovatelnou alternativu. Virtualizace aplikací Vám umožní balíčkování, distribuci aplikací, jednodušší patchování, upgrady i testování.

Skutečná virtualizace heterogenních datových úložišť (storage) představuje možnost konsolidace, vyšší využití kapacity, efektivnější management, snadné replikace a migrace.

Pro koho je Virtualizace určena?

Virtualizace je vhodná pro společnosti se správou jednotek až tisíců serverů. Je vhodná pro všechny typy společností ať už v oblasti služeb, výroby nebo státní správě.

V jakých situacích Vám může Virtualizace pomoci?

  • Správa rozsáhlejší infrastruktury představuje kontinuální nutnost změn a vynakládání velkého úsilí pro zajištění požadované dostupnosti služeb. Virtualizace pomáhá posunout pozornost z maintenance infrastruktury na vyšší efektivitu a inovace.
  • Tlak na fungování SLA a zajištění maximální možné dostupnosti vede k virtualizaci, která umožňuje rychle realizovat vysoce kvalitní řešení za výrazně nižších nákladů než bez použití virtuálních technologií.
  • Správa desktopů je velmi náročná na kapacity ICT. Jakékoliv plošné změny, upgrady OS či aplikací jsou obtížně realizovatelné. Virtualizace desktopů umožňuje uživateli se přihlásit ke „své” pracovní stanici
    z jakéhokoliv počítače či terminálu. Desktopy uživatelů jsou centralizovány v datovém centru, což výrazně zvyšuje bezpečnost a dostupnost. Efektivní centrální management pak umožňuje provádět veškeré změny
    v konfiguraci desktopů uživatelů, jak na úrovni operačního systému provozovaných aplikací, tak i konfiguraci HW zdrojů (velikost RAM, počet CPU,..) ovlivňující celkový výkon desktopu každého jednotlivého uživatele.