Řízení vztahů se zákazníkem

Rozumět svým zákazníkům je velmi důležité pro udržení své konkurenční výhody.

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) patří mezi nejdůležitější strategické činnosti každé firmy. Koncepce námi poskytovaných řešení pro oblast CRM umožňuje vyhodnotit budoucí vývoj a upevnit úspěch vaší firmy na trhu. Pomocí výkonných nástrojů pro efektivní řízení celého zákaznického cyklu – od příležitostí a kontaktů až
po komplexní péči o zákazníka – zvýšíte účinnost všech zahájených operací a posílíte interní i externí růst firmy
a obchodních vztahů.

CRM představuje efektivní způsob jak konsolidovat a zpracovávat údaje o zákaznících tak, aby byly vždy
v reálném čase přístupné uživatelům z marketingu, obchodu, oblasti služeb či vedení společnosti.

Zavedení kvalitního CRM řešení ve výsledku vede ke zvýšení efektivity poskytovaných služeb a snížení operativních nákladů.

Současná CRM řešení poskytují řadu předdefinovaných procesů, které jsou dostupné okamžitě po nasazení
do systému. Zároveň je možné tyto procesy efektivně přizpůsobit konkrétním potřebám zákazníka.

Jako systémový integrátor poskytujeme široký rozsah konzultačních a implementačních služeb spojených
s celkovou strategií nasazení CRM.

Poskytujeme CRM řešení založená na platformě velkých světových dodavatelů, jako jsou Oracle, Siebel
a rovněž na Open Source platformě SugarCRM.

Výhody které Vám implementace CRM systému a procesů přinese:

Pro obchodní tým

 • rychlá dostupnost veškerých informací o zákaznících včetně stop stavů, výše slev, individuální nabídky produktů a služeb, které mohou vaši obchodní zástupci nabízet zákazníkům
 • informace o příležitostech na trhu – umožní vašim obchodním zástupcům věnovat se smysluplným
  a perspektivním příležitostem tak, aby se maximalizovala úspěšnost uzavření nových obchodů
 • veškeré údaje o zákaznících a příležitostech se uchovávají na serverech, kde jsou bezpečně zálohované, tedy chráněné před rizikem ztráty
 • historie obchodního vztahu je vždy k dispozici on-line v přehledné podobě
 • možnost vidět vývoj obchodního vztahu, dohodnutých podmínek, poskytnutých slev, vzorků apod.
 • mobilní řešení

Pro obchodní manažery

 • efektivní nástroj řízení obchodního týmu
 • možnost vyhodnocovat aktivity (schůzky, telefonáty, nabídky) obchodních zástupců a velmi jednoduše
  a efektivně je vázat na odměňování pomocí vyhodnocování klíčových ukazatelů výkonu (KPIs) ve formě přehledných hodnotících reportů (scorecards)
 • pipeline management – dokonalý přehled o příležitostech na trhu, nástroj řízení jejich životního cyklu
 • nástroj na řízení obchodních procesů
 • jednoduchý a efektivní nástroj na sběr informací z trhu – možnost sběru dodatečných informací o trhu pomocí jednoduchých a přehledných formulářů a dotazníků (např. údaje z těžko měřitelných trhů, kde chybějí kvalitní agenturní data, HoReCa, přehled o konkurentech a jejich aktivitách apod.)
 • jednoduchý nástroj segmentace trhu a zákazníků
 • řízení a vyhodnocování úspěšnosti kampaní – vazba nových příležitostí, zákazníků a obchodů na kampaň

Poskytujeme řešení jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

 • získání nových zákazníků a udržení stávajících skupin zákazníků
 • zlepšení interních procesů a docílení efektivity
 • posílený výkon při uvádění nových produktů
 • automatizace marketingových aktivit
 • vyšší úroveň služeb zákazníkům