Pentaho Business Intelligence

Open source řešení pro zpracování, transformaci a reporting nad velkým množstvím firemních dat

Co je Business Intelligence

Business Intelligence zahrnuje skupinu nástrojů pro ovládnutí většího množství dat. Skoro každá firma časem dospěje do stádia, kdy záznamy pro její chod jsou roztroušeny do nejrůznějších často nepřehledných zdrojů (firemní databáze, ERP systémy, spreadsheet tabulky, CMS systémy). Business Intelligence znamená řešení problému se sběrem a analýzou takových dat. Open Source Business Intelligence pak znamená řešení buď úplně zdarma, nebo s minimem nákladů.

Pentaho je velmi pokročilý produkt v oblasti Business Intelligence. Abychom s daty mohli dále pracovat, je třeba je nejprve načíst. K tomuto účelu nám poslouží takzvané ETL (Extract, Transform and Load) nástroje –
v případě Pentaho je to Pentaho Data integration. Načtená data je třeba jednotným způsobem uložit tak, aby je bylo možné následně snadno analyzovat – nejlépe v datovém skladu (data warehouse, data mart). Můžeme použít např. Mondrian.

Jakmile máme data uložena, není již problém sestavovat nad nimi jednoduše reporty nebo je přímo interaktivně analyzovat pomocí nástrojů pro Online Analytical Processing (OLAP). Opět existuje velká škála Open Source nástrojů pro automatizovanou tvorbu reportů. Jmenujme např. Pentaho Reporting nebo JasperReports.

Právě Pentaho pak nabízí cestu, jak všechny tyto nástroje propojit a sestavit tak komplexní řešení běžných firemních problémů. Vytvoření jednoduchého reportu je pak otázkou několika minut. Přesun a transformace dat se obejdou bez programování složitých řešení. Chcete-li se dozvědět více o možnosti nasazení Pentaho Business Intelligence do vaší firmy, kontaktujte nás.