Zabezpečení dat organizace

Firemní data jsou v bezpečí do té míry, do které je bezpečný její nejslabší článek.

Ochrana dat

Ochranou dat rozumíme dostupnost, integritu a důvěryhodnost firemních dat. MDA Open Solutions vám nabízí celou škálu řešení pro prevenci ztráty dat, jejich kryptování, kontrolu a celkovou ochranu duševního vlastnictví promítnutého do firemních dat.

Zabezpečení sítě

Dnes firmy čelí zvyšujícímu se počtu hrozeb na své sítě, napříč lokální sítí až k internetovým uzlům. Konzistentní přístup k ochraně jednotlivých síťových segmentů a zón je nutnout podmínkou k celkově bezpečné odolné síťové infrastruktuře. Nabízíme vám bezpečnostní audit sítě a implementaci vzešlých doporučení.

Internetové hrozby

Nasadíme vám řešení, která zajistí odolnost sítě a uživatelů od cílených útoků, procházení škodlivých odkazů, nebezpečných webů a další. Automatizovaná detekce incidentů, jejich analýza, filtrování a reporting, je součást řešení, která dodáváme. Jedná se o kombinaci aktivních síťových prvků a serverového softwaru od renomovaných výrobců.