Projektové řízení

Správně řídit projekt je nezbytné pro dodání požadovaných funkcionalit v plánovaném budget boxu.

Některé výzkumy ukazují, že pouze čtvrtina všech projektů bývá dokončena včas, kvalitně a v plánované ceně. Nekvalitní projektové řízení může způsobit ztráty v podobě zvýšení cen vývoje nebo zpoždění termínu realizace. Do budoucna může negativně ovlivnit celý životní cyklus aplikace.

MDA Open Solutions díky bohatým zkušenostem s mnoha dokončenými projekty při tvorbě náročných aplikací v oblasti financí, bankovnictví, telekomunikací a automobilového průmyslu, dokáže kvalifikovaně odhadovat časovou náročnost prací včetně jednotlivých fází vývoje a využití lidských zdrojů.

Rozhodnete-li se pro nás, pomůžeme Vám dodržet rozpočet i plánované termíny.

Hlavní výhody

  • Zajištění průběhu projektů ve stanoveném čase, sjednané ceně a vysoké kvalitě.
  • Předcházení ztrátám a rychlejší postup v projektu díky předvídání možných problémů a průběžnému řízení rizik.
  • Optimalizace nákladů v oblasti vývoje a celého životního cyklu aplikací.
  • Stabilita projektů, udržování know-how a dlouhodobé partnerství.
  • Rychlé řešení jakýchkoli problémů v projektu.
  • Znalosti a zkušenosti nejen z různých oborů, ale také z různých rozsahů projektů.

Projektové řízení je činností, která zásadním způsobem ovlivňuje průběh projektu a jeho výsledek. Naše projekty jsou řízeny zkušenými pracovníky s plnou podporou výpočetní techniky a programového vybavení. Určení vedoucí jsou za projekt plně odpovědni od jeho přípravy, přes realizaci, až po uvedení do provozu a předání zákazníkovi.

Školení

Dobře vyškolení uživatelé jsou podmínkou úspěšné realizace a opravdového využití systému v rutinním provozu. Pracovníci zákazníka jsou s dodávaným systémem seznamováni již v průběhu přípravy a samotné realizace tak, aby získali nejen teoretickou znalost, ale měli i dostatek času osvojit si zásady obsluhy dodávaného systému v praxi. Kvalitní uživatelská dokumentace je samozřejmostí.

Podpora provozu a servis

Aby mohl být dodaný systém úspěšně používán, musí být zabezpečena technická podpora jeho provozu a účinný servis. Poskytování těchto služeb považuje MDA Open Solutions za stejně důležité jako samotnou realizaci. Proto je našim zákazníkům na základě servisní smlouvy poskytována u každého systému pravidelná preventivní péče s cílem předcházet případným poruchám. Mezi standardní služby patří vzdálený přístup k systému a servisní zásah v době garantované servisní smlouvou.