Alfresco

Pokročilý nástroj pro správu dokumentů a jejich oběh.

MDA Open Solutions nabízí širokou škálu služeb, které umožní odkrýt plný potenciál prezentace, správy a oběhu obsahu produktu Alfresco.

 • Instalace a optimalizace běhu
 • Navržení nejlepší konfigurace pro vaše požadavky
 • Integrace s existujícími informačními systémy
 • Podpora, údržba a školení

alfresco

Funkce Alfresco

 • Firemní správa obsahu (ECM)
 • Správa dokumentů
 • Spolupráce
 • Znalostní báze
 • Správa webového obsahu pro intranet i internet
 • Oběh informací a dokumentů (workflow)
 • Pokročilé vyhledávání v metadatech

Hlavní přednosti

 • Nestrukturované informace plně pod kontrolou
 • Dokumenty a data se stávají součástí business procesů
 • Naplnění legislativních požadavků a snížení rizik
 • Zvýšení produktivity a efektivity práce
 • Zvýšení konkurenceschopnosti a pružnosti celé organizace, schopnosti rychleji reagovat na změny
 • Kompatibilita s dalšími technologickými systémy a plná integrace do stávající infrastruktury

Základním principem DMS je umožnit efektivně spravovat jakékoliv dokumenty nebo informace (elektronické soubory, skenované dokumenty, zvukové záznamy, videa,…), vytvořit prostředí pro vedení veškerých doplňujících informací (např. vyhledávacích atributů nebo vazeb na další dokumenty) a poskytnout uživatelům funkce pro práci s dokumenty, mezi které patří:

 • organizace dokumentů do přehledné struktury
 • automatická tvorba, řízení verzí a revizí dokumentů
 • podpora práce více uživatelů s jedním dokumentem
 • efektivní vyhledávání dokumentů
 • podpora vytváření standardizovaných dokumentů, přenos dat do dokumentu
 • vytváření dynamických pohledů na dokumenty
 • podpora elektronického schvalování a uvolňování dokumentů – workflow
 • správa firemních šablon dokumentů
 • evidence historie práce s dokumenty
 • publikace dokumentů na intranet
 • podpora převodu papírových dokumentů do elektronického tvaru (imaging)

DMS může být v různých konfiguracích:

 • jako samostatné univerzální řešení pro jakoukoli problematiku
 • nebo ve formě speciálně zaměřeného řešení, které klade důraz na specifika dané oblasti
 • jako nadstavbová aplikace nad ERP systémy (zvláště SAP)
 • s vlastní kapacitou archivu nebo se vzdáleným archivním úložiště

S dokumenty se pracuje napříč celou společností. A spektrum řešení je hodně široké. Mezi ty nejrozšířenější patří:

 • faktury a finanční dokumenty (komplexní zpracování včetně schvalovacích workflow)
 • smlouvy
 • projektová dokumentace a řízení projektů (projektově řízené organizace)
 • interní procesy a dokumenty (žádanky, objednávky, marketingové materiály, zápisy, směrnice apod.)
 • výrobní dokumentace (výkresy, výrobní postupy)

Řešení DMS je vysoce škálovatelné a modulární. Umožňuje najít vhodné řešení pro jakýkoliv typ společnosti působící ve všech tržních segmentech.

Alfresco je vedoucí open source alternativa ECM (enterprise content management) systémů. Nabízí nejlepší dostupnou technologii, rychlé nasazení systému a snadnou implementaci na straně jedné a nulové licenční poplatky na straně druhé. Spolu s profesionální podporou a custom vývojem Vám představujeme bezkonkurenční ECM.

Proč Alfresco

 • Otevřené řešení s možností přizpůsobení se potřebám společnosti
 • Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci
 • Nízké pořizovací náklady
 • Veškeré důležité nástroje součástí
 • Základní implementace
 • Nejdynamičtěji se vyvíjející otevřený ECM produkt na trhu
 • Žádné licenční poplatky

Co Alfresco řeší

 • Rutinní zatížení pracovníků
 • Přehled nad dokumenty
 • Životní cyklus dokumentů
 • Schvalovací workflow kolečka
 • Přístup k dokumentům kdykoliv a odkudkoliv

Používá nástroje a funkce, které uživatele znají a na které jsou zvyklí:

 • Sdílené disky – defaultní rozhraní
 • MS Windows (uživateli jen v počítači přibude nový disk)
 • Email notifikace
 • Snadné nastavení pravidel
 • Vyhledávání přímo z prohlížeče
 • Automatické přiřazování popisků k souborům
 • Podporu transparentního životního cyklu
 • Přístup kdykoliv a odkudkoliv

Alfresco Document Management znamená:

 • Až desetina nákladů na implementaci systému
 • Nulové licenční poplatky
 • Snadná udržba a nulová zátěž IT
 • Snadné přizpůsobení systému