Profil

MDA Open Solutions je jeden z předních dodavatelů IT řešení a služeb, výrazně vyzdvihující sílu a flexibilitu technologií s otevřeným zdrojovým kódem.

Naši zákazníci podnikají především v oblastech financí, bankovnictví, prodeje a leasingu movitých věcí, strojírenské výrobě a dalších oborech. Dodáváme naše služby i globálním systémovým integrátorům.

Klíčem k našemu úspěchu je soustředění na zákazníka, těsné a synergické provázání byznysu zákazníka s informačními technologiemi. Jako dodavatel nejdříve porozumíme zákaznickým individuálním obchodním potřebám a za využití bohatého know-how navrhneme implementační možnosti tak, že středem pozornosti jsou obchodní priority zákazníka a možnost jejich dlouhodobé podpory za pomoci informačních technologií.

Současná doba ukazuje na vzoru technologických gigantů i menších společností, že IT řešení s nezanedbatelným (často i většinovým) podílem open-source softwaru a platforem vykazují srovnatelnou nebo vyšší kvalitu výsledné služby zákazníkovi. Obvykle i pořizovací cena bývá nižší a návratnost investice do takových řešení bývá kratší.

Naší obvyklou rolí při vývoji informačních systémů je role systémového integrátora, tedy partnera s vysokou přidanou hodnotou, přinášejícího nejmodernější a nejefektivnější přístupy k inovacím, které zasadíme do kontextu stávajících technologií zákazníka, společně se strategií postupného přechodu k moderním, odlehčeným a maximálně uživatelsky přátelským řešením, jak z pohledu nákladů na údržbu, tak pohledu budoucí efektivnější údržby a dalšího rozvoje.

K projektům přistupujeme tzv. LEAN způsobem a dokážeme jej efektivně spojit s tradičními metodikami řízení projektů. Důvěrně známá je nám množina konceptů ITIL (Information Technology Infrastructure Library), tedy nejvhodnější přístupy k realizaci IT služeb – stanovení potřeb, plánování, nasazení, podpora a postupný rozvoj.